Formand

Laila Hansen                                tlf 31 59 09 31

Ansvars omr. Nyt klubhus og eksisterende klubhus

 

NæstFormand

Jan Ovesen                                  tlf  25 57 05 77

 Ansvars omr.  Aktiviteter

 

Kasserer

Dorthe Dalum Jensen            tlf 91553213

 

Materiale mand 1

Søren Nielsen                             tlf. 31 39  22 38

Ansvars omr.  Kompressor og Sikkerhed

 

Materiale mand 2

Lars Mullesgård                         tlf. 23 25 01 95

Ansvars omr.   Marsvinet  og Klubhus

 

Sekrætær

Ulrik Riisager Rasmussen       tlf 29 48 17 07

Ansvars omr. Web og pr