Vi har i en lang årrække arbejdet med at få opgraderet vores nuværende klubhus, som er fra ca. 1935, til noget mere tidssvarende. Huset er opført af overskudsmaterialer fra bygningen af den Gl. Lillebæltsbro. 

I dag bruges klubhuset stort set kun til vores klub aktiviteter. Dykkere fra andre dele af Danmark, og dykkerturister fra Tyskland, Holland, Norge og Sverige benytter vores faciliteter, når det er muligt. 

I forbindelse med opførelsen af det nye nyt Maritimt Center, vil vi gerne overgå fra ”bare et klubhus”, til en fællesfacilitet for andre end kun Dykkerklubben.

Vi er derfor i processen, gået fra at arbejde med etablering af et nyt klubhus, til i dag at arbejde med etablering af et Maritimt Center, som vil være til gavn for mange borgere i området. Samtidig med, skal det også understøtte formidlingen omkring livet i Lillebælt.

 

 

Vores gamle hus som det i dag ser ud på Gl. havn i Middelfart

 

Vores projekt/vision som det er planlagt pt. (2020)

Vores projekt støttes af disse

Underværker