Nedtagning af ledninger over lillebælt

Nedtagning af ledninger

 tværs over Lillebælt

 

 

I perioden 22.maj til 1. juli tager Energinet. dk højspændingsledningerne, der går på tværs af Lillebælt, ned. Det sker som led i Forskønnelsesprojekt Lillebælt, hvor de 125 m. høje master og luftledningen, der krydser bæltet, skal fjernes. Nedtagningen vil ske ved, at de i alt 10 ledninger, der er udspændt mellem masterne, fires ned til bunden af Lillebælt én for én. Derefter trækkes ledningen ind på Jyllandssiden og rulles op på tromler. Det forventes at tage to arbejdsdage at fjerne hver ledning. Én arbejdsdag til forberedende arbejde i masterne og én dag til selve nedfiringen. Spærring af Lillebælt For din sikkerheds skyld spærres Lillebælt af for gennemsejling i det tidsrum, hvor de tons tunge ledninger fires ned og trækkes op. Der afspærres i maksimalt fire timer mellem kl. 10 og 14 de dage, hvor arbejdet udføres. Der vil være to afviserfartøjer på havet, én på hver side af luftledningerne, der sikrer, at afspærringen respekteres. Afviserfartøjerne vil befinde sig i Snævringen lige øst for den gamle Lillebæltsbro samt i Flessingen mellem Galsklint og Børup Skov.

Mere info på: https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=28da3710c9&view=att&th=14618435db7f94ea&attid=0.1&disp=safe&zw