I forbindelse med at Energinet skal etablere Baltic Pibe tværs over Lillebælt, så har vi modtaget info, hvis nogle som skulle finde på at dykke i den del af Lillebælt under projektet.

Lillebælt, Fænø Sund og Gamborg Fjord er åbne i hele anlægsperioden.
Man kan ikke altid se, hvor arbejdet foregår under vandet, så hold altid en passende sikkerhedsafstand til installationsskibene.
Hvis du bliver kontaktet af besætningen på et af vores fartøjer, så følg deres anvisninger.
Yderlig info: www.energinet.dk/bp-lillebaelt

baltic pipe
Folder_Lillebaelt_WEB
Faktaark 2 Side
Flyer-om-færdsel