Så kom dagen endelig, hvor vores stolte skib, Marsvinet II, igen fik vand under kølen, og er klar til mange sejladser fremover