Efter at der er blevet åbnet op for foreningslivet med op til 25 deltagere, er det atter blevet muligt at mødes ved klubben på klubaftener og til skipperture.

Formanden har været i kontakt med DSF, DGI, Politiet, Corona hotlinien og DGI svømmeafdeling, for at få klarlagt hvordan vi skal tolke de udmeldinger der er kommet.

Citat fra Kultur ministeriet

”Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Dvs. aktiviteterne skal arrangeres af foreninger, offentlige myndigheder, organisationer, virksomheder eller kulturinstitutioner.”

Så med virkning fra den 2-3/21 genoptager vi vores ugentlige klubaftner kl 1900, dog ikke den sociale del indendørs.

Citat fra DGi – omkring hav svømning står der:

Der skal opretholdes minimum 1 meters afstand mellem deltagerne på holdet på land og minimum 2 meter ved fysisk aktivitet.

Dette er også gældende for klubsejladser med Marsvinet II.

Citat fra Kultur ministeriet.

  • Uagtet eventuelle forbud mod eller restriktioner for adgang til klubhuse, idrætshaller og lignende, må der tillades adgang til toiletfaciliteter, omklædningsrum og opbevaringslokaler med henblik på kortvarigt ophold.

 Hævet forsamlingsforbud for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter

  • Forsamlingsforbuddet er hævet fra 5 til 25 personer i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Det gælder for aktiviteter, der er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og kulturinstitutioner.
  • Forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder fortsat for privat arrangerede idræts- og foreningsaktiviteter.
  • Må klubhuse og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og afhentning af udstyr?
    – Ja – toiletter, opbevaringsskure mv. må gerne holdes åbne for opbevaring og kortvarige ophold.
  • Der vil stadig være krav om brug af mundbind eller visir indendørs i klubhuset.

Mvh Bestyrelsen