8.00 – Vi mødes i klubben til fælles morgenmad

9.00  – Telt, borde, stole, grill, dykkerudstyr, vragudstilling, uw-billeder, udstilling af nyt Maritimcenter, uddannelsesstand, håndsprit mv transporteres hen på havnen og sættes op
Klubskibet Marsvinet klargøres og RIB sættes i vandet
Der strømvurderes om der kan dykkes på ydermole, eller om der skal dykkes i inderhavn (kan ændres i løbet af dagen)

10.00 – Standerhejsning ved værft og indvielse af Flagmast på Trekroner
Tale ved formanden for Lillebæltværftet
Dykkerklubbens udstilling åbnes
dykkerne hopper i vandet løbende hele dagen og der samles affald og kigges på omgivelserne u/vandet (HUSK OPSAMLINGSNET)

10 – 15 Smag muslinger – den nystiftede forening Bælthaven Middelfart tilbereder muslinger over bål

11-15   åbent hus på gl. bevaringsværdige skibe som ligger i havnen

13.00  Søsætning af “Støren” – en nyrenoveret bundgarnsjolle fra 1933. Tale af Jan Johansen, formand for folketingets kulturudvalg

13-15 og kl  15-17  Galeasen Aventura sejler guidede ture med undervandskamera. Børn kan få mulighed for at bygge et lille sejlskib af træ

16.00  Vi lukker ned